Arquivo do blog

Barómetro de hábitos de lectura, 2011

Esta semana a Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) fixo públicos os resultados do Barómetro de hábitos de lectura e compra de libros, 2011.
Este Barómetro, que vén publicando de forma anual pola FGEE desde o ano 2000, axúdanos no coñecemento do perfil actual dos lectores españois, e a súa evolución ao longo do tempo, tanto para a lectura en formato analóxico (lectores de libros, xornais, revistas e cómic), como a partir de 2010 para a lectura en formato dixital (webs, blogs, foros, prensa, revistas, libros).
Ademais, contén un apartado de especial interese sobre asistencia e uso de bibliotecas, que este ano 2011 inclúe como novidade a valoración que os usuarios fan das bibliotecas ás que acoden, obtendo as bibliotecas españolas unha puntuación media de notable alto ( 7,8).
A estes datos engádense outros que tamén poden axudarnos a coñecer un pouco máis ao usuario das nosas bibliotecas como son a compra de libros e o uso de internet.

Nota de prensa

Informe completo